Geoekologiyaning ilmiy – nazariy muammolari

Muallif: N.Dadabayeva Mamlakatimizning bozor munosabatlariga bosqichma- bosqich o’tishining shartlaridan biri iqtisodiyot tarmoqlarida davlat sektorini qisqartirib, nodavlat sektorining kengayishidir. Hozirda qishloq xo’jaligi yalpi mahsulotining deyarli barchasi nodavlat sektorida yetishtirilmoqda. Albatta, boshqa sohalar ham bundan mustasno emas. O’zbekiston qishloq xo’jaligi mustaqillikka qadar, Читать дальше …